Burs Yönetmeliği

ÖZLER EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

Madde 1. Tanımlar:

Burs: Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı tarafından, yurt içi-yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında ve Özler ailesinin bir ferdinin adını taşıyan okullarda tam zamanlı öğrenci statüsünde bulunan öğrencilere verilen eğitim burslarıdır. Bu yönergede bundan sonra burs olarak anılacaktır.

Burs Veren: Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfını ifade eder. Bu yönergede bundan sonra Vakıf olarak anılacaktır.

Bursiyer: Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfından burs almaya hak kazanan öğrenciyi ifade eder. Bu yönergede bundan sonra bursiyer olarak anılacaktır.

Mütevelli Heyet: Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı Mütevelli Heyetini ifade eder.

Yönetim Kurulu: Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı Yönetim Kurulunu ifade eder.

Üniversite: Burs sağlanan öğrencilerin yurt içi-yurt dışında öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarını ifade eder.

LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını ifade eder.

Madde 2. Burs Türleri:

Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı tarafından, eğitim bursu adı altında aşağıdaki burslar verilir:

2.1. STANDART BURSLAR: Standart burslar; bu Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrencilere verilen burslardır.

Standart burslar şunlardır:

2.1.1. Üniversite Devam Bursu: Üniversite Devam Bursu; bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere, üniversitelerin örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı, öğrenimine devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. 

2.1.2. İlk ve Ortaöğretim Başarı Bursu: Başarı Bursu; bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere, Özler ailesinin bir ferdinin adını taşıyan okullarda başarılı olan ve okulda dereceye giren öğrencilere verilir.
2.1.3. Lise Başarı Bursu: Lise Başarı Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; Fen Liselerinde, Anadolu Liselerinde, Sosyal Bilimler Liselerinde ve Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Meslek Liselerinde okuyan veya bu okulları ilk defa kazanan öğrencilere verilir.(Bu madde, 16.11.2017 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı kararı ile eklenmiştir.)

2.2. ÖZEL BURSLAR: Özel Burslar, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere, aşağıda sıralanan kategoriler dahilinde, bursiyer adayları içinde en başarılı öğrencilere verilir.

Özel Burslar A ve B olmak üzere iki kategoride verilir.

2.2.1. A Kategori Burslar:

2.2.1.1. Özbek Özler Özel Bursu: Özbek Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.1.2. İsmail Sefa Özler Özel Bursu: İsmail Sefa Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.1.3. Fatma Terim Özler Özel Bursu: Fatma Terim Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.B Kategori Burslar:

2.2.2.1. Ali Özler Özel Bursu: Ali Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.2. Jale Özler Özel Bursu: Jale Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.3. Özbek Haldun Özler Özel Bursu: Özbek Haldun Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.4. Deniz Özler Özel Bursu: Deniz Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.5. Kazime Özler Özel Bursu: Kazime Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.3. Şartlı Burslar: Ödeneği vakıf bütçesinden karşılanmak üzere;
Öğrenci seçme usul ve kriterleri, öğrenci tespiti, müracaat şekli, burs verilecek öğrenci sayısı, burs miktarı ve akademik yıl içindeki burs süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen; öğrencinin zorunlu stajlarını Özler Şirketler Grubunda yapması şart ve kaydıyla; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma bölümlerinde okuyan 2. sınıf ve daha üst sınıflarda okuyan lisans öğrencilerine verilir.
Müracaat edip burs almaya hak kazanan öğrenci, 1. fıkrada yazılı şart ve kaydı kabul etmiş sayılır ve Vakfa hitaben yazılı taahhüdü alınır. (Bu madde, 16.02.2021 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı kararı ile eklenmiştir.)

2.4. Misafir Hayırsever Bursları: Ödeneği misafir hayırseverin her yılın Eylül ayının sonuna kadar vakfımız hesabına yatıracağı ve miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağıştan karşılanmak üzere; Hayırsever seçimi, öğrenci seçimi, öğrenci seçme kriterleri, burs miktarı ve akademik yıl içindeki burs süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla; üniversitelerin örgün öğrenim programlarında öğrenim gören lisans öğrencilerine verilir. 
Burs verecek hayırseverden yazılı müracaatı alınır ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde adına burs oluşturulur. (Bu madde, 16.02.2021 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı kararı ile eklenmiştir.)

Madde 3. Genel Kurallar:

3.1. Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

a) Burslardan yararlanabilmek için, yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında veya Özler ailesinin bir ferdinin adını taşıyan okullarda tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak zorunludur.

b) Bursların kontenjan ve parasal limitleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine bu Yönetmelikte yazılı esaslar dikkate alınarak yanıt verilir. Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir ve itiraz hakkı yoktur. 

e) Bir bursiyerin üniversite devam bursundan yararlanması için, öğreniminde başarılı olması ve öğrenimine devam etmesi gerekir.

f) Başka kaynaklardan aylık nakit burs yardımı şeklinde burs alanlara burs verilmez(Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariçtir)

g) Öğrenciye ödenen burs,  öğrenciye geri ödeme yükümlülüğü getirmez. (Bu madde, 16.02.2021 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı kararı ile değiştirilmiştir.)

h) Özler Holding’e bağlı kuruluşlarda çalışanların yakınlarına; Özler ailesinin fertlerinden birinin adını taşıyan eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere; şehit ve gazi yakınları ile çocuklarına; Adana nüfusuna kayıtlı olan öğrencilere; kız öğrencilere; engelli öğrencilere burs sağlama konusunda öncelik verilir.

Madde 4. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi ve Duyurulması:

4.1.Bursların kategori, bursiyer sayısı ve parasal limitleri; üniversite giriş puan türleri; başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullar her yıl Temmuz-Ağustos aylarında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Verilecek eğitim burslarının kategori ve parasal değerleri Vakıf bütçesinde yer alır.

4.2. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın resmi internet sitesinde ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

Madde 5. Başvuru ve Değerlendirme:

Yeni Bursiyerler: Yeni bursiyer adayları, ilan edilen tarihler arasında başvuru formlarını vakfın resmi internet sayfasından doldururlar. Burs hak ettikleri kendilerine bildirildiği takdirde, başvuru formunda yazılı belgeleri tamamlayarak Vakıf Merkezine müracaat ederler.

İlan edilen tarihlerde; vakıf resmi internet sitesi üzerinden müracaat fırsatını kaçıran veya burs ilan tarihlerinden haberdar olmayan lisans öğrencileri, Vakfa dilekçeyle burs başvurusunda bulunabilirler. Bu müracaatlar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. (Bu madde, 16.02.2021 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı kararı ile eklenmiştir.)

Eski Bursiyerler: Bursiyerler, öğretim yılı başında yapacakları kayıt yenileme işleminin evrakını, her ay okullarından alacakları öğrenci belgelerinin aslını, her sömestr ve her öğretim yılı sonunda alacakları not durumlarını Vakıf merkezine elden ulaştırırlar.

Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü: Vakıf, gerek gördüğü taktirde bursiyer tarafından Vakfa ulaştırılan belgeleri araştırabilir. Araştırma sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde burs iptali yoluna gidilebilir. 

Madde 6. Burs Ödemeleri:

6.1. Bursiyerlere yapılacak aylık nakit ödemeler, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince yapılır.

Bu ödemelerin düzenli olarak yapılabilmesi için bursiyerlerin;

a) Öğretim yılı başında okullarından alacakları kayıt yenileme evrakını(İlk defa üniversiteye başlayanlar için kayıt evrakını),

b) Her ay sonunda okullarından alacakları öğrenci belgelerini,

c)Her sömestr ve her öğretim yılı sonunda alacakları ders not durumlarını,

Vakıf Merkezine elden ulaştırmaları zorunludur.

6.2. Öğrencilere yapılacak ödemeler, her ayın ilk haftası Vakıf tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Madde 7. Burs Süresi ve Devam Koşulları:

7.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).

7.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir.

7.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur, ancak üniversiteye yeniden kayıt yaptırdığının belgelendirilmesini müteakip burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz. 

7.4. Öğrenim gördüğü üniversitede bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. 

7.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:

a)  Sınıf veya dönem tekrarı yapan,

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Yönetim Kurulunun onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,

d) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Vakıf dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan(Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

e) Disiplin cezası alan,

f) Tutuklanan,

g)  Her ne sebeple olursa olsun yalan beyanda bulunan,

h) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen(Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler bursiyerden talep edilir.),

ı) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan,

j) Vefat eden,

k) Staj eğitimi dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan,

Bursiyerlerin bursu kesilir.

7.6. Yatay geçiş yolu ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

7.7. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversitenin Vakfın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri olması durumunda” devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı yeni kurumun normal öğrenim süresinden fazla olamaz. 

Engelli Öğrenciler bu kapsamın dışındadır.  

7.8. Daha önce Özler Holding bünyesinde burs alan ve LYS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla, vakıf tarafından yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.

7.9. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıf tarafından istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

Madde 8. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma:

8.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır:

a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,

b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılması sonrasında okula devam hakkının verilmesi,

c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi(öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç),

Hallerinde bursun devamı sağlanır. 

8.2. Yeniden burs verilmesi için, yukarıdaki maddede sıralanan nedenlerin ortadan kalktığının belgeleriyle birlikte öğrenci tarafından Vakfa ulaştırılması gerekir. 

Bursu kesilen öğrenciye yeniden burs verilmesi kararlaştırıldığı taktirde, kararı takip eden aybaşından itibaren burs ödenmesine yeniden başlanır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.

Madde 9. Diğer Hükümler:

Bu Yönetmelik kapsamında olmayan konuların gündeme gelmesi durumunda, icra edilecek işlem ve faaliyetlerin tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 10. Yönetmelik Ekleri: 

Ek-1: Vakıf Kantitatif Bursiyer Seçme Kriterleri Tablosu
Ek-2: Burs Müracaat Formu

Madde 11. Yürürlük: 

Bu Yönetmelik, Vakıf Mütevelli Heyetinin kararını takiben yürürlüğe girer.

Madde 12. Yürütme:

Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com