Değerli Öğrenci Arkadaşlarımız,

2014 yılında kurulmuş bulunan Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı, aktif hizmetlerine 2015 yılı Ocak ayında başlamış bulunmaktadır.

İlk aktif faaliyet olarak; lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden 22 öğrenciye eğitim bursu verilmesi için yönetim kurulu kararı alınmış ve burs başvurularının internet sitemiz üzerinden yapılması için ortam hazırlanmıştır.

Bununla birlikte, resmi internet sitemiz üzerinden 1 aylık süre verilerek yapılan elektronik başvuruların objektif, adaletli ve insan eli değmeden  tarafsız bir şekilde değerlendirilebilmesi için, yine kriterleri vakfımız tarafından belirlenen bir bilgisayar yazılım sistemi geliştirilmiştir.

Yaptığınız başvuruların değerlendirilmesi sırasında kesinlikle müdahil olunmamış, burs verilecek 22 lisans ve lisansüstü öğrenci,  geliştirilen yazılım sistemi tarafından elektronik ortamda belirlenmiştir.

Burs başvurularının değerlendirilerek sonuçlandırıldığı ve sonuçtan öğrencilerin bilgilendirildiği, Vakfımız resmi internet sitesinde haber olarak 21 Şubat 2015 tarihinde yayımlanmıştır.( http://ozlervakfi.com/haberler/burs-basvurulari-sonuclandi)

Burs kazanan adaylara gönderilen mailde; adaylardan, beyan ettikleri bilgilerin doğru olup olmadığının tespiti amacıyla bazı evrakların gönderilmesi talep edilmiştir. Adayların beyan ettikleri bilgilerle, gönderdikleri evraklar arasında uyumsuzluk olması halinde burs hakkını kaybedeceklerdir.

Bununla birlikte burs kazanan adayların isimlerinin sitemiz ortamında yayımlanması, öğrenci onur ve haysiyeti bakımından uygun görülmemiştir.

Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı