2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs almaya hak kazanan lisans öğrencileri belirlenmiştir. Daha önce 10 olarak belirlenen sayı Yönetim Kurulumuzun aldığı bir kararla 15'e çıkarılmıştır.

Burs kazanarak cep telefonlarından aranan lisans öğrencisi arkadaşlarımızın, aşağıda maddeler halinde sıralanan belgeleri 27 Eylül 2017 günü mesai bitimine prag.2014@hotmail.com e-mail adresine tarama yaparak göndermeleri gerekmektedir.

TALEP EDİLEN BELGELER
1- Burs Başvuru Formunda Beyan Ettiğiniz Gelir/Gelirlerin Belgesi,
2-  Burs Başvuru Formunda Ailenizde Şehit Olduğu Beyan Edildiyse Belgesi,
3- Adrese Dayalı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği(Hane halkı fertleriyle beraber),
4- Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi,
5- Engelli ise Sağlık Raporu,
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7- Öğrenci Kimliği Fotokopisi,
8- LYS Sonuç Belgesi Fotokopisi veya LYS Puanınızı Gösteren Öğrenci İşleri Belgesi,
9- Eviniz Kira ise Kira Sözleşmesi Fotokopisi,                                                                                                                                  10- Ziraat Bankasında açacağınız hesabın İBAN Numarası, Şube Kodu ve Şube Adı

Talep edilen belgelerin, eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Burs müracaat formunda beyan edilen bilgilerle, teslim edilen belgeler arasında farklılık/farklılıklar olması veya eksik belge sunulması halinde, burs hakkınız kaybedilmiştir.

Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı