ÖZLER EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER VAKFI
BURS MURACAAT FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

Kadın

Erkek

Var

Yok

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÖĞRENİM DURUMU BİLGİLERİ

ÜNİVERSİTE SEÇİNİZ

ANNE / BABA BİLGİLERİ

BABANIZIN BİLGİLERİ

Sağ

Vefat

ANNENİZİN BİLGİLERİ

Sağ

Vefat

KARDEŞ BİLGİLERİ

EKONOMİK DURUM BİLGİLERİ

LÜTFEN SEÇİNİZ
LÜTFEN SEÇİNİZ
LÜTFEN SEÇİNİZ

BURS VE OKUL DURUMU BİLGİLERİ

LÜTFEN SEÇİNİZ
LÜTFEN SEÇİNİZ

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Yukarıdaki tarafımdan doldurulan bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. Bilgilerin yanlış olması durumunda bursumun kesilmesini ve cezai müeyyide uygulanmasını kabul ediyorum.

ÖNEMLİ NOTLAR

1.

Başvurunuzun sağlıklı değerlendirilebilmesi için lütfen yukarıdaki formu uyarıları dikkate alarak eksiksiz şekilde doldurunuz.

2.

Müracaat eden tarafından verilen bilgiler Vakfımız tarafından ayrıca araştırılabilir.

3.

Burs hak eden bursiyerlere, öğrencinin cep telefonundan veya e-mail adresinden ulaşılarak bilgi verilir.

4.

Burs hak eden bursiyerler, Vakıf tarafından belirlenecek banka şubesinde hesap açarlar.

5.

Hane halkı fertlerinin kişibaşı aylık net geliri 650 TL’yi geçenlerin başvuruları dikkate alınmaz. (Örnek : 4 kişilik bir ailenin aylık net geliri 2600 TL’yi geçmeyecek)

6.

Yurtiçi Lisans Öğrencileri Başvurabilir.

7.

Burs hakeden öğrenciler, vakıf yönetim kurulu kararı ile belirlenir.